NASTAVAK KULTURNE SURADNJE U VARŠAVI -20. DO 26.10.2019.NASTAVAK KULTURNE SURADNJE U VARŠAVI -20. DO 26.10.2019.

Ravnateljice knjižnica iz Bakra i Viškova, potpisnice prošlogodišnje kulturne suradnje 1. foruma u Kini sudjelovale su u stručnoj obuci u Nacionalnoj knjižnici u Varšavi.