S 1. FORUMA KNJIŽNIČARA U KINIS 1. FORUMA KNJIŽNIČARA U KINI

 

1.FORUM KNJIŽNIČARA KINE I ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE = CHINA-CEEC LIBRARIES UNION

Hrvatsku su predstavile:  Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo, Gradska knjižnica Bakar,  Gradska knjižnica Vodice i Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.