POSJETA VRAPČIĆA IZ VRTIĆA VIŠKOVO KNJIŽNICI OGRANKA VIŠKOVOPOSJETA VRAPČIĆA IZ VRTIĆA VIŠKOVO KNJIŽNICI OGRANKA VIŠKOVO

U znak naše planete Zemlje danas smo se prisjetili njezinog rođendana i imendana koji je bio jučer 22. travnja. Čitali smo priču o dječaku koji živi u gradu i zamjećuje puno prljavštine oko sebe i nabacanog smeća na zaista raznim mjestima gdje ga nije očekivao. Od ulica svog grada u kojima se oko kanti za smeće okupljaju štakori, mačke i galebovi i hrane se tim otpadom, do rijeke koja je puna nabacanog krupnog otpada: od starih veš-mašina, auto-dijelova do boca i ostataka hrane. Dječak je zamislio i poželio živjeti u boljem svijetu nego što je ovaj u kojem odrasli ne misle na svoje potomke! Zabavili smo se uz zagonetke i slikali za uspomenu!